Kart Morothon 2015

21 km Langmoro og 14 km Kortmoro løype:
GPX fil 21 km   
450m med Løpebane -  450m med Asvalt -  ca 3 km flott grus -  ca 1 km med løpbar myr - ca 16 km med sti
GPX fil 14 km
450m med Løpebane - 450m med Asvalt - ca 2 km flott grus - ca 600 m med løpbar myr  - ca 12 km med sti

Løypebeskrivelse: 21 km