Morothon 2020

Da har vi endelig funnet rammene for årets Morothon.
 
 
Det er utfordringer på alle hold. Korona, flytting av stadion, anleggsarbeid inne i løypa mm. Dette har medført at vi har blitt tvunget inn i kreativ tankegang for årets avvikling.
 
Korona har lagt føringer for arrangementet og pr i dag er det usikkerhet knyttet til hvordan det hele utvikler seg. Vi ønsker naturligvis ikke å ta noen som helst risiko for deltakernes helse og vi ønsker heller ikke bidra i smittespredning. Derfor vil vi gjennomføre årtes arrangement som en nedstrippet versjon. Det innebærer følgende:
 
    • Kun Langmoro vil bli arrangert i år – 21,8 km
    • Maks 200 deltakere – første mann til mølla prinsippet gjelder
    • Intervallstart for de 50 sterkeste (selvseeding). Vi har tradisjoner å ivareta og Morothon har som kjent blitt arrangert med intervallstart i mere enn 20 år (30 sek startintervall)
    • Puljestart for øvrige (6 puljestarter a 25 personer)
    • Det legges også begrensninger i start/målområdet slik at det til enhver tid er minimums av folk samlet
    • Ny stadion er under bygging og gjør at vi må flytte start og mål. Start/mål blir dermed flyttet til Toytabanen nord for E39
    • Bygging av ny E39 fører til vi også må legge om løypa siste kilometrene.
 
Det betyr at vi får tidenes råeste avslutning. Hvilket gjør at Morothon befester sin posisjon som Sørlandet desidert hardeste terrengløp. Når man kommer ned fra Lundeheia og løper inn i anleggsarbeidene, vil man ta veien nordover mot Gloppa. Derfra løper man rett østover og ned til mål kunstgressbanen nord for E39. En vakker avslutning som garantert får deg til å kjenne at du er i live, til tross for du sannsynligvis føles rimelig død ut.
 
Så selv i ett nedtonet arrangement ønsker vi å få til en ny fantastisk løpsopplevelse i Søgne. Røde kors stiller som vanlig og DJ vil skape god atmosfære i den korte tiden du får oppholde deg i start og målområdet.
 
Er du klar for tidenes Langmoro?
 
Påmelding åpner onsdag 7. oktober klokken 18.00. Du må angi forventet sluttid (bruk fjorårets løype som utgangspnkt) når du registrerer deg. Den vil bli avgjørende for når du starter